MVM S110 / سوختن ECU خودروی ام وی ام
سوختن ECU خودروی ام وی ام

سوختن ECU خودروی ام وی ام

سوختن ECU خودروی ام وی ام

 سوختن ECU خودروی ام وی ام و دیگر خودروها را به اختصار برای شما دوستان عزیز توضیح می دهم تا هرگز با این مشکل در خودرویتان روبرو نشوید.

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ecu نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است.

در خودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش های سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده می‌کردند

که راهگشا نیز بود .ولی این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست

بلکه باعث وارد شدن صدمات جدی به این قطعات نیز می‌گردد.
تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی می‌بایست به وسیله دستگاههای عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد

ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش‌های کافی،

متاسفانه بعضا از همان روشهای قدیمی استفاده می‌کنند

که به دلیل عدم اطلاع مالک خودرو جهت جلوگیری از این روشها ، این قطعات حساس خراب می‌شوند.

لازم است جهت تعمیر و یا تست قطعات برقی خودرو ، حتما به نمایندگی‌های مطمئن مراجعه نمایید.